Лаптопи, компютри и монитори втора употреба

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПАЗАРУВАНЕ ОТ RMANIA.NET

 

 1. Настоящите Общи условия регламентират отношенията между "КОМПЕКС - 2009" ООД, ЕИК200573087, от една страна и  Потребителите на електронния (уеб) магазин, намиращ се на уеб страница http://rmania.net, от друга страна.

1.1.   „КОМПЕКС - 2009" ООД предоставя достъп до текста на  настоящите Общи условия в уеб сайта си по начин, който позволява съхраняване и възпроизвеждане на документа.

1.2.    С натискането на всеки един обект, линк или бутон, намиращи се на интернет адрес http://rmania.net лицата, които ползват сайта, приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия, които имат силата на правно споразумение (договор), между „КОМПЕКС – 2009“ ООД и Потребителя на уеб магазина.

Данни за доставчика

 1. Наименование на търговеца: .

2.1.   Вписване в публични регистри: ЕИК 200573087, Търговски регистър при Агенцията по вписванията.

2.2.   Седалище и адрес на управление гр. София, район р-н Лозенец, кв.“Витоша“, ул. „Константин Петканов“ No 10, ап. 11.

 1. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, кв. Витоша, ул. Константин Петканов 14, офис 1.
 2. Данни за кореспонденция:

-        Телефон: 0889-850-590, 02/860-10-52

-        e-mail: sales@rmania.net

-        skype: retropcmania

-        или чрез формуляра за Директна връзка в секция „Контакти” на уеб страницата.

 1. Търговецът е регистриран по Закона за данъка върху добавената стойност.
 2. Комисия за защита на Потребителите, Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.:02/9330565, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg;
 3. Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/91-53-518, Email: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;
 4. RMania - представлява онлайн магазин, достъпен чрез уеб сайт http://rmania.net, за употребявана компютърна техника, освен ако не е указано друго.

Надзорни органи

 1. Комисия за защита на Потребителите, Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.:02/9330565, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg;
 2. Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/91-53-518, Email: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;

Съдържание на използваните термини

8.1.   Уеб базираната платформа http://rmania.net е собственост на "КОМПЕКС - 2009" ООД, която служи  за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между Търговеца и Потребителя за покупко-продажба на конкретни Стоки.

 1. Стока – представлява всеки продукт, предлаган от „КОМПЕКС – 2009“ ООД чрез уеб сайт http://rmania.net.
 2. Поръчка – заявка за закупуване на Стока, извършена чрез онлайн магазин RMania.net.
 3. Потребител – всяко лице, което използва услугите, достъпни на уеб сайт http://rmania.net.
 4. Регистриран Потребител – Потребител, преминал кратка процедура по регистрация, при която доброволно и по изрично неговото желание предоставя личните данни, необходими за сключване на договор, които се запазват в Персоналния му профил.
 5. Цена - Цените, обявени в уеб сайта са крайни, с включен ДДС.

13.1.                 Обявените цени не включват разходи за транспорт или организация на такъв за доставка на Стоки.

13.2.                 Цените и параметрите в сайта могат да бъдат променяни без предизвестие, в зависимост от наличности, доставки, сезонни колебания на валута и др. фактори, независещи от търговеца, като последваща промяна в цената не се отнася към вече сключените договори между Търговеца и Потребител.

Стоки, предмет на доставка

 1. Стоката, която RMania предлага, е единична, уникална бройка.
 2. Компютърната техника е индивидуално конфигурирана с компоненти и индивидуално обслужена (почистване, тест, подмяна на компоненти, асемблиране, софтуерна инсталация и др.).
 3. Поради естеството на стоките (втора употреба), във всеки продукт има включени услуги: тест за изправност, реновиране, настройка, асемблиране, инсталация. Всеки продукт е индивидуално опакован.
 4. Потребителят може да подаде писмено и/или устно по телефон искане за индивидуална заявка, с уточнение на неговите персонални изисквания. При конфигуриране на стоки в изпълнение на индивидуални изисквания на Потребителя, в съответствие с действащото законодателство, Стоката не може да бъде върната.
 5. Заявки за техника, за която се иска поставяне на нелегална операционна система, пиратски софтуер, се анулират.
 6. При съмнение за кражба на техника или компоненти, пиратски софтуер и други дейности, нарушаваща българското и европейското законодателство, уведомяваме компетентните органи.
 7. Потребителят може да направи Поръчка през уеб сайта след регистрация.
 8. Специален интерфейс на уеб сайта http://rmania.net води Потребителят през процедурата за сключване на договор за продажба:

Технически стъпки за сключване на договора за продажба

21.1.                 След като Потребителят избере желаният/ите продукт/и, той прави преглед на избраните стоки/услуги и  условията на Поръчката си (вид Стока, брой, цена);

21.2.                 Ако Потребителят не е регистриран, след натискане на бутона „изпрати поръчка“ се зарежда формуляр, в който следва да се попълни данните, нужни за сключване на договора, след което с натискане на бутона „продължи“ процедурата се финализира и Поръчката е направена.

21.3.                 Ако Потребителят е регистриран, не се зарежда формуляр за въвеждане на данни, а те се взимат автоматично от личния профил на Потребителя. В този случай с натискане на бутон „изпрати поръчка“ процедурата се финализира и Поръчката е направена.

 1. С направената Поръчка Потребителят се съгласява да получи поръчаната Стока от Търговеца срещу заплащане.
 2. Търговецът потвърждава направената поръчка с имейл, изпратен на посочен от Потребителя електронен адрес. Потвърждението може да бъде съпроводено и с директно телефонно обаждане.
 3. Със заявяване на Поръчка Потребителят встъпва в договорни отношения с Търговеца, като договорът за продажба включва направената Поръчка за Стока по конкретна оферта на Търговеца, неразделна част от който са настоящите Общите условия, публикувани в уеб сайта.
 4. Преди приключване на Поръчката на съответния интерфейс на уеб сайта Потребителят ще бъде информиран за стойността на допълнителните разходи за доставка на Стоките.
 5. Всички поръчки, направени през http://rmania.net, се потвърждават от Търговеца преди изпращането им по куриер. При невъзможност за потвърждение, дължащо се на грешка в предоставените данни или друго възпрепятстващо обстоятелство, същите не се изпращат.
 6. При отказ от договора, ако Потребителят е избрал друг начин на доставяне на стоките, различен от предлагания от стандартен начин Търговеца, разходите за доставка са за сметка на Потребителя.
 7. Потребителят може да извърши плащането по договора според избрания от него начин - при получаване на пратката с наложен платеж или по банков път.

Изпълнение на договора за продажба

28.1.                 При плащането на стоки с наложен платеж, клиентът се задължава да заплати в момента на доставката пълната стойност на поръчката.

28.2.                 При плащане по банков път, клиентът превежда сумата по направената поръчка, като стоките се доставят след потвърждаване на плащането.

 1. Срокът за доставка е 3 работни дни, считано от момента, в който Поръчката е направена от Потребителя и е потвърдена от Търговеца.
 2. При техническа грешка в описанието на продуктите, Търговецът има правото да откаже направената поръчка, за което уведомява Потребителя. В случаите, когато за същата е извършено  плащане, Търговецът  се задължава да възстанови платената сума.
 3. Потребителят има право да променя или откаже поръчка, направена през онлайн магазин Rmania, преди тя да бъде потвърдена и изпратена.
 4. При извършване на доставката Потребителят или посочено от него лице преглежда внимателно Стоката. При констатиране по време на прегледа на явни недостатъци, Потребителят незабавно информира лицето, извършващо доставката, за което се съставя протокол. В допълнение Потребителят незабавно уведомява Търговеца.
 5. При установено несъответствие между поръчаните и получени стоки, клиентът има право да предяви рекламация по правилата на Закона за защита на Потребителите.
 6. Ако Потребителят иска да се откаже от Поръчката и упражни правото си на отказ, то същия поема разходите по връщането на Стоката.
 7. Потребителят има право да се откажете от договора, без да посочва причини за това, в срок от 14 дни, считано от датата на приемане Стоката от Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя.

Право на отказ и рекламация  

(формуляр за отказ) (формуляр за рекламация)

 1. При техническа грешка в описанието на продуктите, Търговецът има правото да откаже направената поръчка, за което уведомява Потребителя. В случаите, когато за същата е извършено  плащане, Търговецът  се задължава да възстанови платената сума.
 2. Потребителят има право да променя или откаже поръчка, направена през онлайн магазин Rmania, преди тя да бъде потвърдена и изпратена.
 3. При извършване на доставката Потребителят или посочено от него лице преглежда внимателно Стоката. При констатиране по време на прегледа на явни недостатъци, Потребителят незабавно информира лицето, извършващо доставката, за което се съставя протокол. В допълнение Потребителят незабавно уведомява Търговеца.
 4. При установено несъответствие между поръчаните и получени стоки, клиентът има право да предяви рекламация по правилата на Закона за защита на Потребителите.
 5. Когато заявление за рекламация е изпратено по електронен път или по поща, потребителят следва да предостави стоката на разположение на търговеца за преценка на основателността на претенцията. Когато е необходимо стоката да бъде предоставена чрез куриер, потребителят я изпраща до търговеца за собствена сметка. Ако претенцията бъде уважена, търговецът ще възстанови направеният разход за транспортиране и ще поеме разходите за връщането й обратно на потребителя след удовлетворяване на претенцията. Ако претенцията е неоснователна, направените от потребителя разходи не се възстановяват.
 1. Търговецът отказва да удовлетвори претенции, когато потребителят не окаже съдействие за преценка на основателността им в разумен срок от подаване на заявлението, като например не предостави стоката за преглед и преценка или не премахне поставени от него защитни пароли или други елементи, които препятстват изпитването.
 2. Ако при неуважение на претенция стоката се намира при търговеца, търговецът съхранява стоката на разположение на потребителя за срок от един месец след изпращане на уведомление за това с покана за потребителя да получи стоката обратно.
 3. Потребителят може да заяви, че ще получи стоката в търговския обект на търговеца или да изпрати куриер за собствена сметка, който да поеме стоката от търговеца и да я достави на потребителя, или да посочи друг удачен начин за получаване на стоката обратно.
 4. След изтичане на едномесечният срок търговецът начислява магазинаж в размер на 10 лева за всеки ден, в който стоката е неполучена. Търговецът начислява магазинаж за срок от два месеца при условията на възмезден влог. Потребителят разрешава на търговеца да се разпореди с вещта и да удовлетвори вземането си за начисления магазинаж от получената сума, ако след изтичане на срока на възмездния влог потребителят не е предприел необходимите действия, за да получи стоката. Остатъкът от сумата се изплаща на потребителя по посочена от него банкова сметка или по друг подходящ договорен между страните начин
 5. Ако Потребителят иска да се откаже от Поръчката и упражни правото си на отказ, то същия поема разходите по връщането на Стоката.
 6. Потребителят има право да се откажете от договора, без да посочва причини за това, в срок от 14 дни, считано от датата на приемане Стоката от Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя.

11.1. За да е спазен срокът за отказ от договора, достатъчно е съобщението да бъде изпратено преди изтичането на срока за отказ от договора.

 1. За да упражни правото си на отказ от договора, Потребителят уведомява Търговеца за решението си с недвусмислено заявление устно или писмено чрез някоя от формите за контакт, като посочи своите идентифициращи данни, за кои стоки се отнася отказа и датата, на която е направена поръчката.

12.1. Потребителят може да използва стандартен формуляр за отказ, достъпен в началото на раздела.

12.2. Потребителят можете да попълни и подаде стандартния формуляр или друго недвусмислено заявление за отказ по електронен път. В този случай търговецът незабавно изпраща потвърждение за получаване на отказа,  на траен носител (например по електронна поща). 

 1. Отказът от договор прекратява задълженията на страните да изпълнят договора от разстояние.

13.1. В такъв случай търговецът възстановява всички плащания, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която търговецът е бил информиран за отказа.

13.2. Възстановяването се извършва чрез същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с допълнителни разходи за Потребителя. 

13.3. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителни разходи за доставка на стоки, когато Потребителят изрично избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

 1. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да изпрати или да върнете обратно получените стоки без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който Потребителят е информирал за отказа си от настоящия договор, като Потребителят заплаща преките разходи за връщане на стоките.

14.1. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

 1. Търговецът има право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не се представят доказателства, че Потребителят е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 2. Потребителят няма право на отказ от договора за:

16.1. Доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или конфигурирани съобразно неговите индивидуални изисквания, каквито са:

а) допълнително инсталиране на операционна система Windows, драйвери и настройка;

б) конфигуриране на стоки с посочени и/или предоставени от Потребителя компоненти;

в) всяко преконфигуриране на стоката, според желанията на Потребителя, спрямо обявеното в продуктовия каталог.

16.2. За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената и защита на здравето.

 1. В случаите, когато заявлението на потребителя за отказ от договора не бъде уважено поради това, че не са изпълнени изискванията на закона за упражняване на това право, но  стоката е върната на търговеца, търговецът съхранява стоката на разположение на потребителя за срок от един месец след изпращане на уведомление, че заявлението не е уважено и покана за потребителя да си получи стоката обратно. Потребителят може да заяви, че ще получи стоката в търговския обект на търговеца или да изпрати куриер за собствена сметка, който да поеме стоката от търговеца и да я достави на потребителя, или да посочи друг удачен начин за получаване на стоката обратно. След изтичане на този срок важат горе посочените правилата за възмезден влог и магазинаж по т.38.“
 2. Разпоредбите на настоящия раздел за правото на отказ се отнасят за лица, притежаващи качеството Потребител по смисъла на §13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на Потребителите.

 

Гаранции

 1. „КОМПЕКС – 2009“ ООД е обвързан от законовата гаранция за съответствие на Стоката с договора за продажба.
 2. При предоставяне от Търговеца на допълнителни гаранционни условия, обявени в уеб сайта или в предоставена гаранционна карта при доставка на Стоката, те стават неразделна част от договора и регламентират подробно реда и условията за гаранционно обслужване.
 3. Рекламации, претенции за несъответствие се подават писмено или устно пред търговеца или упълномощено от него лице.
 4. По негов избор в работни дни от 09:00 ч. до 17:00 ч. Потребителят може да ползва и директни обаждания по телефон за сигнализиране за сервизни проблеми, за справки и запитване за услуги на номер: +359 89 721 3 751.
 5. Орган за алтернативно решаване на Потребителски спорове („орган за АРС“), по смисъла на чл.181н, ал. 4 от ЗЗП, са Помирителните комисии към Комисията за защита на Потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба, Потребителите могат да ползват и сайта ОРС (Онлайн решаване на спорове) към Европейската комисия.
 6. Снимковият, видео и словесният материал на продуктите, които дават допълнителна  информация в уеб сайта, имат за единствена цел приблизителна визуализация и ориентиране и не могат да бъдат обект на рекламация или претенция за несъответствие, те са примерни и се отнасят за сходен визуално, но не същия, със същите компоненти, софтуерна комплектация или периферия продукт.
 7. Тъй като всяка Стока е строго индивидуална, основните й характеристиката са посочени непосредствено до виртуалния бутон за Поръчка на същата, на съответното място на публикуване на всяка конкретна оферта в уеб сайта.
 8. Периферия, аксесоари, компоненти, софтуер са част от сделката само и единствено, ако са описани в параметрите на продукта и изрично са посочени като неделима съставна част от Поръчката;
 9.  „КОМПЕКС – 2009“ ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия и приложенията им едностранно, като за това ще уведоми Потребителите, като такива промени няма да засягат извършените Поръчки.
 10. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Решаване на спорове

 1. Орган за алтернативно решаване на Потребителски спорове („орган за АРС“), по смисъла на чл.181н, ал. 4 от ЗЗП, са Помирителните комисии към Комисията за защита на Потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба, Потребителите могат да ползват и сайта ОРС (Онлайн решаване на спорове) към Европейската комисия.

Други разпоредби

 1. Снимковият, видео и словесният материал на продуктите, които дават допълнителна  информация в уеб сайта, имат за единствена цел приблизителна визуализация и ориентиране и не могат да бъдат обект на рекламация или претенция за несъответствие, те са примерни и се отнасят за сходен визуално, но не същия, със същите компоненти, софтуерна комплектация или периферия продукт.
 2. Тъй като всяка Стока е строго индивидуална, основните й характеристиката са посочени непосредствено до виртуалния бутон за Поръчка на същата, на съответното място на публикуване на всяка конкретна оферта в уеб сайта.
 3. Периферия, аксесоари, компоненти, софтуер са част от сделката само и единствено, ако са описани в параметрите на продукта и изрично са посочени като неделима съставна част от Поръчката;
 4.  „КОМПЕКС – 2009“ ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия и приложенията им едностранно, като за това ще уведоми Потребителите, като такива промени няма да засягат извършените Поръчки.
 5. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите условия са приети от управител на „КОМПЕКС - 2009" ООД на 11.12.2017 г.

Последна актуализация на 13.05.2019 г.

Бюлетин
Вашия e-mail адрес:
Искам да се включа във ФБ група, където да получавам оферти и да получавам отговори на въпроси.